ققنوس

نشر ققنوس

انتشارات ققنوس در بهمن‌ماه سال ١٣٥٦ آغاز به کار کرد، اما این آغاز کار نبود: امیر حسین زادگان، مؤسس انتشارات، کارش را در این حوزه از سال ١٣٥٠، در یکی از محلات جنوب غربی تهران، مهرآباد جنوبی، و با راه اندازی کتابفروشی "امیر"، شروع کرد. بعد از دو سال فعالیت در بازار، در اوایل سال ١٣٥٦ با تغییر نام انتشارات از"امیر" به "ققنوس" و انتشار نخستین کتاب با نام توراندخت و  برنامه ریزی برای انتشار دیگر کتاب ها که عرضه شان در بازار ممکن نبود، مدیر انتشارات تلاش هایش را برای انتقال به مرکز بازار نشر و عرضه کتاب ایران، یعنی خیابان شاه رضای آن روز و اصطلاحاً "روبروی دانشگاه"، شدت بخشید.

کتاب‌ها
مطالب مرتبط