سخن

نشر سخن

اننتشارات سخن با پایبندی به مبانی دیرینه فرهنگ ایران و با اعتقاد به لزوم تحول ، تازه ترین یافته ها و دستاورهای علمی، ادبی و فرهنگی و  مجموعه ای بسیار متنوع از شناخته شده ترین  چهره های علمی و فرهنگی را عرضه می کند . تاکنون 12 عنوان کتاب از انتشارات سخن به عنوان کتاب سال شناخته شده است.همچنین انتشارات سخن در سال های 1386، 1387، 1389، 1391 و 1392 به عنوان بهترین ناشر سال برگزیده شده است.

کتاب‌ها
مطالب مرتبط