سایه سخن

نشر سایه سخن

انتشارات سایه‏ سخن در سال 1389 با طرح و اندیشه ‏ای نو پا به عرصه فرهنگی کشور نهاد و همواره کوشیده است در راستای رسالت و وظیفه خود به منظور توسعه فرهنگ کتابخوانی و توزیع کتاب‏ های مفید و باکیفیت رضایت شما همراهان فرهیخته را مد نظر قرار دهد. توجه به روانی و صحت ترجمه، دقت در امر ویرایش، حروف‏چینی و کیفیت برجسته چاپ از اهداف اصلی این انتشارات بوده است.

کتاب‌ها
مطالب مرتبط