مجله فیلم امروز شماره ۴

ناصر تقوایی

و 35 سالگی

«ناخدا خورشید»

سی سالگی؟سی وپنج سالگی؟ چهل سالگی یا...؟ گذر زمان چه اهمیتی برای مطـرح کردن فیلمی دارد که زمان نمایشـش، منتقدانی نقدهایی ستایش آمیز بر آن نوشته اند، یا جشـنواره هایی بهـش تندیس داده انـد یا از خوش شانسی، مردم مشـتاق دیدنش بوده اند؟ البتـه بوده اند فیلمهای ارزشمندی مثل ناخدا خورشـیـد کـه بـا تـمـام ویژگی هـای هـنری و ساختاری، از بخت بد در همان زمان نمایش هم مـورد بی مهـری قـرار گرفتنـد و آن طـور کـه شایسته شـان بوده دیده نشده اند.


مشاهده و خرید نسخه‌های مجله فیلم امروز

افزودن به پاکت خرید 50,000 تومان

مجله فیلم امروز شماره ۴

  • نام مجله: مجله فیلم امروز شماره ۴
  • تعداد صفحات: 162
  • شماره: 4
  • سال انتشار: 1400
  • ماه انتشار: شهریور
  • دوره نشر: ماهنامه
  • ناشر: فیلم امروز
  • امتیاز: امتیازی ثبت نشده

دیدگاه‌ها

کاربر مهمان ۱۴۰۰/۰۶/۱۲

سام لطفاً مجله فیلم امروز شماره 4 را باز توزیع نمایید

مطالب پیشنهادی

نقد بی‌طرفانه‌ی دو کشور دوست و همسایه

مروری بر مجموعه داستان چشم سگ نوشته‌ی عالیه عطایی

ترس را بترسان!

معرفی کتاب کودک ترس‌های من نوشته‌ی ایزابل فیلیوزت

فرهنگ خانوادگی

نقد کتاب فرهنگ خانوادگی اثر الیزابت آسودو

مجله‌های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید 50,000 تومان