مجله تجربه شماره ۳ (دوره جدید)

یادبودی در رثای «ایران درودی» نقاش بی‌بدیل
«ایران» رفت زنده باد ایران

اگررفتن این است بودن ما چیست؟

همه سزاوار زندگی هستند، اما باید انصاف داد، برخی سزاوارترند. برخی که منشاء اثرند و وجودشان به جهان زیست انسانی ما معنایی می‌افزاید و محل ارجاع و انگیزه و شـوق در میان دیگران می‌شوند. از آنجا که نوشتن از کسی که رفته است برایم دشوارترین کار جهان است، می خواهم در ستایش این بودن و این گونه بودن بنویسم. در نتیجه، ایـن مطلب برای ایران درودی‌ای که رفته است نیست برای ایران درودی‌ای است که در حوالی ما جاری است و آن چنان پایگاه خود را در عمری که سپری کرد مستحکم داشـته اسـت که بـا هیـچ قـدرت تخریب‌گری نمی‌توان آن را نادیده انگاشت يا اثر و آثارش را از میانه کنار زد. ایران درودی که درود بر روان پاکش باد، آن چنان قدرت‌مند زندگی کرد که من در یادداشتی که پیرامون برند شخصی او نوشتم، به این نکته اشـاره کردم که ایران و ایرانی با هم چون کسـانی مـثـل او معنا می‌شود.

حسین گنجی

صفحه ۱۴


مشاهده و خرید نسخه‌های مجله تجربه

متاسفانه این مجله موجود نیست

مجله تجربه شماره ۳ (دوره جدید)

متاسفانه این مجله موجود نیست
  • نام مجله: مجله تجربه شماره ۳ (دوره جدید)
  • تعداد صفحات: 144
  • شماره: 3
  • سال انتشار: 1400
  • ماه انتشار: آذر
  • دوره نشر: ماهنامه
  • ناشر: تجربه
  • امتیاز: امتیازی ثبت نشده

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

ده زوج جنایی برتر در داستان‌ها

نویسندگانی از جیمز کین تا پاتریشیا های اسمیت نشان می‌دهند که چگونه شرکای جنایت می‌توانند واقعاً بدترین چیزها را در یکدیگر به وجود آورند

زمزمه‌های کوچه‌باغ‌های نشابور

محمدرضا شفیعی کدکنی: مروری بر زندگی و آثار

گرگی در پوست گوسفند

مروری بر کتاب در برابر استبداد اثر تیموتی اسنایدر

مجله‌های پیشنهادی