اندیشه پویا

مجله اندیشه پویا

مجله اندیشه پویا نشریه ای مستقل در زمینه علوم انسانی سیاست، هنر و فرهنگ می باشد که از سال ۱۳۹۱ به سردبیری رضا خجسته رحیمی شروع به کار کرده است در شروع بصورت دوماهنامه منتشر می‌شد و در ادامه بصورت ماهنامه منتشر می شود.

مجلات