مجله تجارت فردا شماره ۴۵۳

دشمن فرضی
چه کسانی اقتصاد را دشمن جامعه می‌دانند؟

این روزها دو سیگنال غلط به جامعه داده می‌شود؛ اولین سیگنال این است که می‌گویند اقتصاد ایران بر پایه آموزه‌های «نئولیبرالیسم» کار می‌کند و «بانیان وضع موجود» اقتصاددانان «نئولیبرال» هستند که از نهادهای بین المللی خط می‌گیرند. دومین سیگنال غلط این است که گفته می‌شود واکنش‌های انفعالی دولت به قیمت‌ها همان «اصلاحات اقتصادی» مورد تاکید اقتصاددانان است. آنها که سیگنال‌های نادرست به جامعه می‌دهند چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟

متاسفانه این مجله موجود نیست

مجله تجارت فردا شماره ۴۵۳

متاسفانه این مجله موجود نیست
  • نام مجله: مجله تجارت فردا شماره ۴۵۳
  • تعداد صفحات: 100
  • شماره: 453
  • سال انتشار: 1401
  • ماه انتشار: اردیبهشت
  • دوره نشر: هفته‌نامه
  • ناشر: تجارت فردا
  • امتیاز: امتیازی ثبت نشده

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

از انزوا رها

مروری بر کتاب کیم جی‌یونگ متولد 1982 نوشته‌ی چو نام‌جو و مصاحبه با فروزان صاعدی مترجم کتاب

او هم یک قهرمان است

معرفی کتاب دکتر ژیواگو نوشته‌ی بوریس پاسترناک

از جنون خودت مراقبت کن

مروری بر کتاب من شماره سه نوشته‌ی عطیه عطارزاده

مجله‌های پیشنهادی