کتاب یکاترینا

نویسنده: ناتالیا کارنیوا

این کتاب فراتر از یک زندگی‌نامه است و به اقشام مترجم دایره المعارفی از شخصیت‌های اثرگذار و رویدادهای مهم زندگی شوروی در حاشیه متن به خواننده ارائه می‌دهد.

کتاب کاترینا فورنسوا، تنها وزیر زن در دوره جماهیر شوروی، به شرح زندگی یک نخبه در طول هفتاد سال حکومت ایدئولوژیک کمونیستی ختم نمی‌شود، این کتاب داستان زنی است که از نوجوانی گام‌هایی راسخ در مسیر پیشرفت برداشته و خط مشی حزبی را اصل غیر قابل انکار در تمام ابعاد زندگی می‌پنداشت.

فور تسوا برای رسیدن به قله‌های جاه طلبی سیاسی زندگی‌های بیشماری را ویران کرد، اگر چه نقش وی در تحول فرهنگ و هنر شوروی قابل چشم پوشی نیست. کاترینا در سال‌های پایانی زندگی نسبت به تمامی باورهای حزبی خود تردید می‌کند و زمانی که مخالفان‌اش او را به راحتی از صحنه بازی بیرون می‌رانند. چاره‌ای جز خودکشی برای او باقی نمی‌ماند.

افزودن به پاکت خرید 190,000 تومان

کتاب یکاترینا

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

من کبوتر بسمل‌شده هستم

مروری بر کتاب طریق بسمل شدن نوشته‌ی محمود دولت‌آبادی

رویین‌تنیِ دیجیتال

مروری بر نمایشنامه‌ی موبایل مرد مرده نوشته‌ی سارا رول

با نوشتن نفسی تازه کنیم

مروری بر کتاب نوشتن با تنفس آغاز می‌شود نوشته‌ی لرن هرینگ

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید 190,000 تومان