کتاب چرخش های یک ایدئولوژی (کمونیسم چیست؟)

نویسنده: ولفگانگ لئونارد

کمونیست‌های شوروی از مارکسیسم ـ لنینیسم و کمونیست‌های چینی از مارکسیسم ـ لنینیسم - اندیشه‌های مائو سخن می‌گویند و تروتسکیستها نام لنین و تروتسکی را همواره با هم می‌آورند. همه جریان‌های کمونیستی معاصر، البته با نتیجه گیری‌های متفاوت، به لنین ابراز اعتقاد می‌کنند. از سوی دیگر بسیاری مارکسیستها نیز هستند که لنینیسم را چون انحرافی از مارکسیسم آغازین می‌دانند و حتی ادعا می‌کنند که لنینیسم چندان ربطی به مارکسیسم آغازین ندارد.

صفحه ۲۶

افزودن به پاکت خرید 180,000 تومان

کتاب چرخش های یک ایدئولوژی (کمونیسم چیست؟)

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

سالِ خون

مروری بر کتاب سال بلوا نوشته‌ی عباس معروفی

رویین‌تنیِ دیجیتال

مروری بر نمایشنامه‌ی موبایل مرد مرده نوشته‌ی سارا رول

هفت روز نفس‌گیر

مروری بر کتاب نام گل سرخ نوشته‌ی امبرتو اکو

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید 180,000 تومان