کتاب پیر گنجه در جستجوی ناکجاآباد: درباره زندگی، آثار و اندیشه نظامی

نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب

با وجود پژوهش‌های گونه گون که طی سالهای اخیر دربارة نظامی گنجوی انتشار یافته است زندگی او هنوز پر از نقطه‌های ابهام است. اقوال تذکره‌نویسان درین باره غالباً آکنده از اشتباه و تناقض و مشحون از خلط و خطاست. اشارات اندک و پراکنده یی هم که در آثار خود شاعر درین باب هست برای رفع این همه ابهام بسنده نیست. متن انتقادی درست و قابل اعتمادی هنوز از مجموعة آثار او در دست نیست و پاره‌یی سخنانش هنوز تفسیرهای دقیق‌تری را طلب می‌کند. به‌علاوه، هم شعر و هنر او هنوز محتاج ارزیابی عمیق‌تری است، هم محتوا و مأخذ اندیشه و تعلیم او به بررسی بیشتری نیازدارد. با اینهمه، تصویر رنگ رو باخته و تا حدی از هم‌گسیخته‌یی که هم اکنون از روی اطلاعات بالنسبه موثق موجود می‌توان از زندگی او طرح کرد، برای درک برخی جزئیات از هنر و اندیشة او خالی از فایده نیست.

صفحه ۱۴

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب پیر گنجه در جستجوی ناکجاآباد: درباره زندگی، آثار و اندیشه نظامی

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

مامان دوستت دارم

معرفی کتاب کودک مامان دوستت دارم نوشته‌ی سپیده خلیلی

یعنی قرار است کل زندگی همین لحظات باشد و بس؟

معرفی کتاب باخ برای بچه‌ها نوشته‌ی هلن گارنر

دو پری دندان، آپریل و آپریکا

معرفی کتاب دو پری دندان، آپریل و آپریکا نوشته‌ی باب گراهام

کتاب های پیشنهادی