کتاب وجدان زنو

نویسنده: ایتالو اسووو

خودم را برای این مبارزه آماده می کردم.حال دیگر می توانستم که آدلین می خواهد چه کسی باشم. برای یادآوردن تصمیماتی که در آن دوره گرفتم هیچ نیازی ندارم که خیلی به خودم فشار بیاورم، چون در زمان هایی نه چندان دور تصمیمات مشابهی گرفته ام و از طرفی تصمیمات آن دوره را روی کاغذ یادداشت کرده بودم که هنوزهم آن کاغذ ها را دارم.تصمیم گرفته بودم جدی تر باشم. مقصودم از جدی تر بودن این بود که دیگران داستان های مسخره ای را که باعث خندیدن آگوستای زشت و تحقیر آدلین زیبا می شد نقل نکنم. دومین تصمیم: باید هر روز صبح از ساعت هشت در دفتر کارم باشم (جایی که مدت ها بود پایم را آن جا نگذاشته بودم)، نه برای آن که در مورد حقوق و مسئولیت هایم با الیوی به مباحثه بپردازم؛ بلکه با او کار کنم تا قدری به امور وارد شوم و وقتی که مسئولیت هایم با الیوی به مباحثه بپردازم؛ بلکه با او کار کنم تا قدری به امور وارد شوم و وقتی که مسئولیت به دوشم می افتد آماده باشم.

صفحه 133 

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب وجدان زنو

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

۱۴۰۰/۰۵/۰۱

مطالب پیشنهادی

نیروانای سعادت

مروری بر کتاب در باب حکمت زندگی نوشته‌ی آرتور شوپنهاور

برای کتاب خواندن کارت بگیرید

معرفی کوتاه کتاب باشگاه کتاب‌خوانی بانی نوشته‌ی آنی سیلورسترو

از خون برخاسته

مروری بر کتاب اعمال انسانی نوشته‌ی هان کانگ

کتاب های پیشنهادی