کتاب وجدان بیدار

نویسنده: اشتفان سوایگ

عدالت در حوصله تاریخ نمی گنجد تاریخ گاهشمار خونسرد پیروزیهاست و بیگانه با ارزشگذاری‌های اخلاقی او تنها به ظفرمندان می نگرد و به شکست دیدگان عنایتی نمی دارد، بی هیچ پروا، گروها گروه این سربازان بی نام و نشان را به مغاک فراموشی در می افکند. بی هیچ پاس و سپاسی. اما در حقیقت هر کوششی که از سر ایمان ناب کرده می‌شود هر نیرویی که مایه از اخلاق آدمی می‌گیرد در عالم یکسره به هدر نمی رود و نابود نمی‌شود شکست آنانی که آرمانشان پیشتر از زمانه و فراتر از آن می رود، شکست نیست زیرا پایندگی آرمانها بسته به کسانی است که با مرگ و زندگی خویش ایمان به آن را شهادت می‌دهند در «عالم معناه پیروزی و شکست معنی دیگری دارد و از این رو جا دارد که نوبه نو همگان را که اینچنین در برابر تندیس‌های ظفرمندان خیره مانده اند هشدار داد که قهرمانان حقیقی بشریت کسانی نیستند که برگورستانهای بیشمار و زندگیهای برباد رفته مردمان سلطنت گذرای خود را برپا می دارند؛ بلکه همانا آنانند که با دست تهی و بی هیچ نیرویی در مبارزه با قهر کور از پا در افتاده اند چون سباستین کاستلیو در برابر کالون؛ در کارزاری برای آزادی وجدان و به خاطر فراز آوردن سلطنت انسانیت بر زمین.
صفحه15


افزودن به پاکت خرید 75,000 تومان

وجدان بیدار

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

از جنون خودت مراقبت کن

مروری بر کتاب من شماره سه نوشته‌ی عطیه عطارزاده

صداقتِ به زنجیرکشیده

مروری بر نمایشنامه‌ی شاه‌لیر نوشته‌ی ویلیام شکسپیر

فیلیپا پری در اتاق درمان

از فیلیپا پری بپرسیم: «چرا همیشه انقدر عصبانی هستم؟»

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید 75,000 تومان