× پاکت سفارش
جمع
هزینه ارسال۲۵۰۰۰ هزار تومان
هزینه ارسال خرید آنلاین برای پاکت خرید بالای ۱۵۰ هزارتومان رایگان است
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

هنرمندانه بقاپید

نویسنده: آستین كلئون

یک عیب عجیب انسان این است که ما ظرفیت کامل کپی کردن را نداریم. عیب ما در کپی کردن قهرمانانمان آن جاست که کشف می‌کنیم کار خود ما کجاست. این گونه است که رشد می‌کنیم.

پس: قهرمانانتان را کپی کنید. بررسی کنید که کجا کوتاه می‌پرید. آنجا چه چیزی هست که شما را متفاوت می‌کند؟ این آن چیزی است که باید تقویتش کنید و به مرحله‌ای که کار خودتان است، منتقل شوید.

در پایان، کپی‌برداری صرف از قهرمانانتان، چاپلوسی و تملق آنان نیست؛ اضافه کردن چیزهایی به دنیایی است که فقط شما می‌توانید به آن اضافه کنید.

من تمام این حرکات را از تمام آن بازیگران بزرگ دزیده‌ام. من تلاش می‌کنم تا مایه افتخار آنان باشم – افرادی که قبل از این آمده بودند- چون من بسیار از آنها آموختم. همه اینها به نام بازی‌اند. همه اینها بسیار بزرگ‌تر از من هستند.

صفحه 34

موجود نمی باشد
هنرمندانه بقاپید
هنرمندانه بقاپید

مقالات پیشنهادی

 هجرت، محکومیت و تبعید، برای سرگردانان در وطن

هجرت، محکومیت و تبعید، برای سرگردانان در وطن

«من اینک به ضد تو هستم و در میان تو به نظر امت‌ها داوری خواهم نمود. و با تو به سبب جمیع رجاساتت کاری خواهم کرد که پیش از این نکرده باشم و مثل آنها هم دیگر نخواهم کرد. بنابراین پدران در میان تو پسران را خواهند خورد و پسران پدارنشان را و بر تو داوری‌ها نموده، تما بقیت را به‌سوی هر باد پراکنده خواهم ساخت بیشتر بخوان

کتاب های پیشنهادی

 دختری كه رهایش كردی

دختری كه رهایش كردی

32,000 تومان
 دفترچه ممنوع

دفترچه ممنوع

35,000 تومان
 پارچه فروش عاشق

پارچه فروش عاشق

14,000 تومان
 پرورش صدا و بیان هنرپیشه

پرورش صدا و بیان هنرپیشه

19,500 تومانSome text some message..