کتاب نایب کنسول

نویسنده: مارگریت دوراس

چارلز روست دوباره آنماری اشترتر را به رقص دعوت می‌کند. نایب کنسول حالا انگار منتظر چیزی است. دلمشغولی‌اش حالا بیشتر شده است. پیداست که خودش هم این را می‌داند. البته به نظر نمی‌رسد که منتظر دعوت آنماری اشترتر باشد برای رقص. پس منتظر چیست؟ چرا بر نمی‌گردد پاریس؟

ده _ دوازده نفر بیشتر نیستند که می‌رقصند. گرما حوصله ای برای رقص نمی‌گذارد. همسر کاردار اسپانیا می‌آید سمت نایبِ کنسول کم حرف است. زن تنهایش می‌گذارد.

نایب کنسول نزدیک در از جایش تکان نمی‌خورد. پیداست که همچنان چشم انتظار است، انتظار چه چیز، معلوم نیست.

صفحه 95

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب نایب کنسول

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

اندوهِ به یاد آوردن

مروری بر کتاب عاشق اثر مارگریت دوراس

فریادهایی از سرزمین دوردست

مروری بر رمان نایب کنسول نوشته‌ی مارگریت دوراس

«ای خواننده‌ی ریاکار، همسان من، برادر من!»

مروری بر کتاب فانفارلو اثر شارل بودلر

کتاب های پیشنهادی