کتاب قلب تغییر اجتماعی (متن کارگاه:ارتباط بدون خشونت)

نویسنده: مارشال روزنبرگ

اگر گیاهی آن جور که تو می‌پسندی رشد نکند، مجازاتش می‌کنی؟

انسان چه‌طور پرورش می‌یابد؟ مثلا اگر آدم‌ها را در ساختار سلطه بزرگ کنید و زبانی بیاموزید که باور کنند بعضی‌ها مستحق مجازات هستند و غیره، نتیجه‌اش آدم‌هایی است که کارهای عجیبی ازشان سر می‌زند. مثل مجازات بچه‌های خودشان. یک بار من با کسی کار می‌کردم که با فرهنگ دیگری بار آمده بود که در آن مفهوم مجازات غیرعادی است. وسط حرف‌هایمان گفت: «اگر گیاهی آن‌جور که تو می‌پسندی رشد نکند، مجازاتش می‌کنی؟» اگر بچه‌ای آن‌جور که شما می‌پسندید رفتار نکند، مجازاتش می‌کنید؟ وقتی موضوع را این گونه نگاه کنیم، مجازات کاملا بی‌معنا می‌شود.

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب قلب تغییر اجتماعی (متن کارگاه:ارتباط بدون خشونت)

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

ویران‌شهر اورول یا واقعیت امروز؟

مروری بر کتاب ۱۹۸۴ نوشته‌ی جورج اورول

در جست‌و‌جوی مؤلف

مروری بر کتاب زندگی مؤلف نوشته‌ی سارا کوزلف

خانه‌ی ابر و هنر

معرفی کتاب کودک خانه‌ی ابر و هنر نوشته‌ی مارسیا ویلیامز

کتاب های پیشنهادی