کتاب قدرت بی قدرتان

نویسنده: واتسلاف هاول

کابوسی به جان اروپای شرقی افتاده: کابوسی که در غرب به آن «دگراندیشی» نام داده‌اند. البته این کابوس از باد هوا نیامده است. کابوسی که اکنون گریبان نظام را گرفته نتیجه طبیعی و ناگزیر مرحله فعلی تاریخی آن است. این کابوس از زمانی پدید آمده که این نظام، به هزار و یک دلیل، دیگر نمی‌تواند به اعمال بی‌قید و شرط و ظالمانه و دل‌بخواهی قدرت بپردازد و همه جلوه‌های ناهمسانی را از میان بردارد. گذشته از این‌ها، نظام آنقدر به لحاظ سیاسی متصلب شده که عملا به هیچ روی نمی‌تواند این ناهم‌سانی‌ها را در دل ساختارهای رسمی‌اش جای دهد.

صفحه ۱۹


مروری بر کتاب قدرت بی‌قدرتان نوشته واتسلاف هاول را در آوانگارد بخوانید.

افزودن به پاکت خرید 100,000 تومان

کتاب قدرت بی قدرتان

دیدگاه‌ها

کاربر مهمان ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

حتما پیشنهاد میشه

مطالب پیشنهادی

قلمی که از تبعید می‌نوشت

دوبراوکا اوگرشیچ: مروری بر زندگی و آثار

کتاب‌های رازآلود برای خواندن اگر سریال فقط قتل‌های داخل ساختمان را دوست دارید

ده رمان رازآلود برای طرفداران سریال فقط قتل‌های داخل ساختمان

«نَه»‌ترسیدن

مروری بر کتاب قدرت بی‌قدرتان نوشته‌ی واتسلاف هاول

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید 100,000 تومان