علوم انسانی و برنامه ریزی توسعه

نویسنده: رضا داوری اردکانی

در این دفتر در هیچ جا از علوم انسانی و اجتماعی دفاع نشده است. من از دانشمندان علوم اجتماعی در کشور (و نه از علمشان) دفاع کرده ام ولی ظاهراً آنها نیازی به این دفاع نداشته اند و ندارند علوم اجتماعی در جهان توسعه نیافته و روبه توسعه، اصلاً نمی تواند از خود دفاع کند؛ زیرا رو گرفت علم است و چنین علمی نیروی تصرف و تغییر ندارد؛ اما میتواند فرهنگهای غیر غربی را از اثر بیندازد رو گرفت ،علم علمی است که در عالم زندگی مردمان ریشه نکرده است این علم به جای اینکه فهم و زبان را جان و نشاط بخشد، آن را ضعیف و پریشان می‌کند و فهم و درک ضعیف و زبان نارسا برخلاف انتظار صورت بخش و کارساز نیست. دانشمندان علوم اجتماعی در طلب علمی که بیشترین اثرش ایجاد تغییر در فهم مردمان و احیاناً ایجاد آشوب در آن است نبوده اند. آنها علمی را طلب کرده اند که با آن بعضی بحران‌های غرب و جهان متجدد درمان شده است و شاید دریافته اند که گسترش تجدد در جهان که معمولاً به توسعه اجتماعی و اقتصادی و توسعه پایدار تعبیر می‌شود بدون علوم انسانی و اجتماعی امکان ندارد اما بهره ای که ما از علوم انسانی و اجتماعی برده ایم و صورتی که این علوم در جهان توسعه نیافته پیدا کرده اند امر دیگری است که به قصد و نیت دانشمندان ربطی ندارد.

علوم انسانی و برنامه ریزی توسعه

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

همه چیز ممنوع!

مروری بر نمایشنامه تمام نخ نوشته‌ی شل سیلوراستاین

راز ایده‌های ماندگار چیست؟

معرفی کتاب ایده عالی مستدام نوشته‌ی چیپ هیث و دن هیث

اسرار مگوی دریا

درباره‌ی کتاب بیست هزار فرسنگ زیر دریا نوشته‌ی ژول ورن

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید