شکست (تحصیل کردگان غرب چگونه انقلابی شدند؟)

نویسنده: متیو کی. شانن

روابط پر فراز و نشیب ایران و آمریکا در طول سال‌ها همواره دستخوش حوادث گوناگونی بوده که موضع و نگاه دو کشور را نسبت به هم تعریف کرده است. این رابطه با حضور مبلغان مذهبی آمریکایی در ایران آغاز شد و - تا امروز - با بحران گروگانگیری پایان یافت در این میان، رویکرد دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا که از روابط و جایگاه دانشجویی خود برای اعتراض نسبت به حکومت پهلوی استفاده می‌کردند تا نظر جامعه جهانی را نسبت به شاه تغییر دهند بسیار جالب توجه است آن همه دانشجوی ایرانی در آمریکا چه می‌کردند و چگونه قدم در آن کشور گذاشته بودند؟ روابط آموزشی دو کشور چگونه و از چه زمانی شکل گرفت و چه نتایجی دربر داشت؟ کتابی که در دست دارید یکی از اولین تحقیقات انجام شده در این حوزه است که به روابط «آموزشی بین ایران و آمریکا و نحوه شکل گیری آن می‌پردازد. این کتاب همچنین تأثیر آن دانشجویان را در فرآیند انقلاب به دقت مورد بررسی قرار می‌دهد کتاب شکست تاریخ انقلاب ایران از نگاهی دیگر است.

شکست (تحصیل کردگان غرب چگونه انقلابی شدند؟)

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

سرافینا

معرفی کتاب کودک سرافینا نوشته‌ی مری ک هریس

کی بود، کی بود؟ خودِ من بودم

مروری بر کتاب کی بود کی بود؟ نوشته‌ی کرول تَوریس و الیوت اَرونسِن

شهر و دیوارهای نامطمئن آن

معرفی کتاب شهر و دیوارهای نامطمئن آن، جدیدترین کتاب هاروکی موراکامی

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید