کتاب شورشیان هنر قرن بیستم (جنبش ها؛ نظریه ها؛ مکاتب و گرایش ها)

نویسنده: لوردانا پارمزانی

کتاب حاضر به تحلیل هنرمندان مهم و متعدد قرن بیستم و آثاری که پدید آورده‌اند، نمی‌پردازد، بلکه روند موجود میان زیبایی‌شناسی‌ها و نظریه‌هایی را بررسی می‌کند که در اکثر موارد، با هیاهوی بسیار همراه بوده و گسترش یافته‌اند و با وجود مواجهه با مخالفت‌های فراوان، بررسی آن‌ها بسیار حیاتی به نظر می‌رسد. دلیل انتخاب هنرمندان نام برده در اینجا، توجه به اهداف آن‌ها در شرح و بسط زبان‌های هنری جنبش‌های گوناگون است و به همین دلیل، نام بسیاری از افراد مهم در این کتاب آورده نشده، چرا که نمی‌توان آن‌ها را به معنای دقیق در زیبایی‌شناسی یک جنبش خاص گنجاند، اگرچه حضور آن‌ها و تحقیقات هنری مستقل‌شان در دوران حاضر بارز است. در این مورد، شاید مجلد دیگری بتواند برای روشن ساختن بیشتر یک دوره‌ی پیچیده و بحث برانگیز تاریخی که رو به پایان است، سودمند باشد. 

جنبش‌های هنری کوچک و بزرگی که در این کتاب تحلیل شده‌اند، خواه هنرمندان آن در اقلیت یا اکثریت بوده‌اند، همگی تغییراتی اساسی در زبان هنری به وجود آورده‌اند و پرداختن به آنها ضروری و لازم می‌نماید.

پیشگفتار

صفحه ۱۱

متاسفانه این کتاب موجود نیست

شورشیان هنر قرن بیستم (جنبش ها؛ نظریه ها؛ مکاتب و گرایش ها)

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

اما چرا مرگ مهم‌ترین واقعه‌ زندگی ماست؟

بخشی از کتاب «مرگ» اثر تاد می

آدمی برای زیستن باید قدرت آن را داشته باشد که...

بخشی از کتاب درس‌های نیچه برای زندگی اثر جان آرمسترانگ

سفر به سرزمین وحشت

ادگار آلن پو: مروری بر زندگی و برترین آثار او [داستان مرگ تلخ نابغه پریشان حال]

کتاب های پیشنهادی