شاه لیر | نشر دات

نویسنده: ویلیام شکسپیر

گلاوستر: افسوس! افسوس! ادموند، من این رفتار ناهنجار را خوش ندارم. آنها، وقتی که اجازه خواستم از او دلجویی کنم، مرا از حق استفاده از خانه خودم محروم کردند؛ تاکید کردند که اگر نمی‌خواهم ناخشنودی همیشگی‌شان را بر خود بخرم، باید نه درباره او چیزی بگویم و تقاضایی بکنم و نه به هیچ رو در پی پشتیبانی از او برآیم.

صفحه 78

متاسفانه این کتاب موجود نیست

شاه لیر | نشر دات

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

«به چه می‌خندید؟ به خودتان؟»

مروری بر نمایشنامه‌ی بازرس: کمدی در پنج پرده نوشته‌ی نیکالای واسیلیویچ گوگول

زخم فلاخن و تیر بختِ ستم‌پیشه

مروری بر نمایشنامه‌ی هملت نوشته‌ی ویلیام شکسپیر

مرثیه‌ای برای تنهایی

مروری بر نمایشنامه‌ی بهار 71 نوشته‌ی آرتور آداموف

کتاب های پیشنهادی