کتاب سفرنامه کمپفر

نویسنده: انگلبرت کمپفر

سیرزندگی انگلیرت کمپفر

انگلبرت کمپنی در شانزدهم سپتامبر ۱۶۵۱ در لمگو واقع در لیپهه به دنیا آمد. پدرش یوهانس کمپنی که کشیش بود در عین حال سمت ریاست مدرسه متوسطه آن دیار را که در آن زبانهای لاتینی و یونانی تدریس می شد به عهده داشت. انگلبرت در شهرهای لیگو، هاملن، لولبورگ و سرانجام در لوبك٢ به تحصیل پرداخت. وی که بیش از هفده سال نداشت از هاملن سفری به هلند کرد. در دانزيك پس از اتمام تحصیلات متوسطه در سال ۱۶۷۲ دنبال مطالعات خود را در دانشگاه گرفت. در آنجا در کلاس‌های فلسفه، تاریخ، زبانهای قدیم و جدید حاضر میشد و در همان دیار بود که اولین رساله علمی خود را منتشر ساخت. در سال ۱۶۷۴ کمپفر در شهرهای تورن و کراکوه دنبال تحصیلات خود را گرفت و در ضمن سایر رشته ها به تحصیل طلب نیز پرداخت. در این دوران وی ظاهرا با قناعت و تنگدستی به سر می برده است.

کمپفر همه جا می کوشید تا به تحصیل علم قناعت نورزد بلکه بامردم برجسته زمان خود و شخصیتهای علمی روابطی برقرار کند. در گراکو با سفیر براندنبورگ به نام برهانس آن موریکه و شاهزاده الکساندر لوبو میں سکی۵ آشنا شد. در سال ۱۶۷۶ در ورشو باسفیر ایران در دربار لهستان به نام محمدحسین باقر مربوط گردید. ضمن چهار سال تحصیل کو نیگسبرگ وی در رشته های طب و علوم طبیعی معلوماتی کافی و اساسی کسب کرد. در این مدت به تدریس خصوصی در منزل يك نفر راهیه می پرداخت و بادرس دادن به برادرزاده وی مخارج خود را تامین می کرد.
مقدمه

افزودن به پاکت خرید 120,000 تومان

کتاب سفرنامه کمپفر

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

پروست بودن

مارسل پروست: مروری بر زندگی و آثار

باغ و قطره‌های رنگ

معرفی کوتاه کتاب کودک باغ و قطره‌های رنگ نوشته‌ی احمدرضا احمدی

نوبل ادبیات ۲۰۱۷

درباره کازوئو ایشی گورو، برنده نوبل ادبیات ۲۰۱۷

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید 120,000 تومان