کتاب زنان تروا و توئستس

نویسنده: سنکا

همسرایان: گوارا می‌نماید اندوه اگر آدمی بداند

که همگان از آن اندوه باری یکسان بر دل دارند

و سبک‌تر می‌نماید کوبش تقدیر

آنگاه که دیگران نیز به ماتمی یکسان آن لطمه تاب می‌آرند.

که مصائب آدمی تنگ‌چشم است و راه بدخواهی می‌پوید

و در ماتم دیگران راحت خود می‌جوید.

بخت مادرزادی را ازجمله مردمان بستان

چندان که از بختیاری بر خاک نشانی نماند

آنگاه یقین می‌دان که در عالم

کس نخواهی یافت که خود را درمانده و نابختیار بخواند.

صفحه 99

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب زنان تروا و توئستس

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

گریز از پدرکشی

مروری بر نمایشنامه زنان فنیقی نوشته‌ی اوریپید

پس از این جنایت زیبا، مرگ برایم دلپذیر است

مرور نمایشنامه‌ی آنتیگونه اثر سوفوکل

طلسم اودیسه هومر به هجرت مدام

مروری بر داستان ادیسه [آن‎چه که اُدیسه را اسطوره‎ کرد]

کتاب های پیشنهادی