کتاب دیالکتیک

نویسنده: پل فولکیه

به عقیده هگل فرایند دیالکتیکی که ایده توسط آن در طبیعت و در ذهن تحقق می‌پذیرد، بر اساس تناقض بنا شده است. آیا باید از این معنی چنین نتیجه گرفت که دیالکتیک هگل متضمن طرد اصل عدم تناقض است و، در نتیجه، درست مقابل دیالکتیک قدیم که این اصل را به عنوان پایه اساسی کار خود به کار می‌برد؟ جواب ما منفی است. ابتدا بگوییم که اگر خوب دقت کنیم، موضوع نخستین و شاید اساسی دیالکتیک قدیم در مباحثه، همین مسئله برنهاد و برابرنهاد و هم نهاد بوده است .

صفحه ۴۶

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب دیالکتیک

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

کتاب احساس شناسی!

معرفی کوتاه کتاب کودک قیافه‌های بامزه نوشته‌ی نیکولا اسمی

ردپای شهرزاد بر سنگفرش شیلی

مروری بر کتاب اوالونا نوشته‌ی ایزابل آلنده

همه‌چیز روی وافل

معرفی کتاب کودک همه‌چیز روی وافل نوشته‌ی پولی هورواث

کتاب های پیشنهادی