کتاب دادگسترها

نویسنده: آلبر کامو

در فوریه‌ی ۱۹۰۵، در مسکو، گروهی انقلابی، عضو حزب سوسیالیست انقلابی مقدمات سوء‌قصدی را به جان گراندوک سرژ، عموی تزار، با منفجر کردن بمبی سازمان‌دهی می‌کرد. این سوء‌قصد و پیش‌آمدها و پیامدهای عجیب آن موضوع نمایشنامه‌ی «دادگسترها» است. بعضی از موقعیت‌های این نمایشنامه، هر قدر هم عجیب و غیرعادی به‌نظر بیایند، با این همه رویدادهایی تاریخی هستند. این گفته به آن معنی نیست که همان‌طور که خواهیم دید، «دادگسترها» نمایشنامه‌ای تاریخی باشد. ولی همه‌ی شخصیت‌های آن به‌راستی وجود داشته و آنگونه که نوشته‌ام، عمل کرده‌اند. من فقط کوشیده‌ام رویدادهایی را که واقعی بوده و اتفاق افتاده‌اند، نزدیک به حقیقت جلوه دهم.

یادداشت نویسنده

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب دادگسترها

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

قتل و خوشبختی

معرفی کتاب مرگ خوش نوشته‌ی آلبر کامو

مردمک‌هایی مثل گربه و رنگِ طلایی

بخشی از کتاب «ایزابل بروژ» اثر کریستین بوبن

بارون درخت نشین

برگرفته از کتاب "بارون درخت نشین" نوشته‌ی ایتالو کالوینو

کتاب های پیشنهادی