کتاب جهانی نو

نویسنده: اكهارت تله

تندیس درد چگونه خود را باز سازی می کند

تندیس درد،گونه ای انرژی نیمه مستقل به شمار می آید که درون بیشتر انسان ها به سر می برد و موجودیتی ست که از احساس پدید آمده است.این موجود،شعوری ابتدایی دارد که بی شباهت به جانوری زیرک نیست که شعورش به طور عمده معطوف به بقاست. تندیس درد مانند همه گونه های حیات، در فواصل معین، به تغذیه شدن برای بدست آوردن انرژی تازه نیاز دارد.

خوراکی که این موجود برای بقای خود نیاز دارد، نوعی انرژی را در می گیرد که با خودش همساز باشد؛ به سخنی دیگر، انرژی که با بسامدی مشابه ارتعاش درآید.

صفحه 135

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب جهانی نو

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

سیستم پاداش

نقد و بررسی کتاب سیستم پاداش اثر جم کالدر؛ نسل اخیر

یک چیز دیگر

معرفی کتاب کودک يک چیز دیگر نوشته‌ی کاترین کیو

تنها اندیشه کافی نیست دستانتان را نیز تکان دهید!

معرفی کتاب فیلسوفی در تعمیرگاه نوشته‌ی متیو بی. کرافورد

کتاب های پیشنهادی