کتاب جایگاه ما در جهان هستی: تئوری همه چیز (مبدا و سرنوشت عالم)

نویسنده: استیون هاوکینگ

سخنرانی سوم: سیاه‌چاله‌ها

عبارت «سیاه‌چاله»، اصطلاح بسیار جدیدی است که در سال ۱۹۶۹ به‌وسيلة دانشمند آمریکایی، جان ویلر در قالب توصیفی تصویری از ایده‌ای با قدمت دستِ‌کم ۲۰۰ سال تعریف شد. در آن زمان، دو قضیه دربارة نور وجود داشت. یکی آنکه نور از ذرات تشکیل شده است و دیگری ماهیتی موجی به آن می‌داد. اکنون می‌دانیم که هر دو قضیه درست است. بر اساس نظریة دوگانگی موجی/ذره‌ای، نور را هم می‌توان ذره دانست و هم موج. در نظریة موجی بودن نور نمی‌توان توضیح داد که چگونه نیروی گرانشی روی آن اثر می‌کند. ولی اگر نور از درات تشکیل شده بود، می‌شود انتظار داشت که این ذرات نیز مانند گلولة توپ، موشک و سیارات تحت تأثیر گرانش قرار گیرند. 

صفحه ۴۷

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب جایگاه ما در جهان هستی: تئوری همه چیز (مبدا و سرنوشت عالم)

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

کار عمیق، کار پربازده

مروری بر کتاب کار عمیق نوشته‌ی کال نیوپورت

هیچ چیز تحت کنترل نیست

مروری بر کتاب کاج‌زدگی نوشته‌ی ضحی کاظمی

بزرگ شدن آن‌قدرها هم بد نیست

مروری بر کتاب کودک دوست ندارم بزرگ شوم! نوشته‌ی دیو پتی

کتاب های پیشنهادی