بن بست نویسنده

نویسنده: وودی آلن

جنی:   ولی تو گفتی عشق.

نورمن:   در واقع من هیچ‌وقت از این کلمه استفاده نکردم، من گفتم _بهت اهمیت می‌دم_، _دلم برات

           تنگ می‌شه_، _بهت نیاز دارم_، _نمی‌تونم بدون تو زندگی کنم_ ولی هیچ‌وقت نگفتم عشق.

صفحه 89

بن بست نویسنده

سفارش خود را از ۱۴ فروردین می‌توانید ثبت کنید

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

دوای هر زشتی

مرور نمایشنامه تارتوف اثر مولیر

راز مخوف خانه‌ی پدربزرگ

مروری بر کتاب استخوان نوشته‌ی علی اکبر حیدری

هملت‌هایی که پروزاک مصرف می‌کنند

مروری بر نمایشنامه‌ی «بن‌بست نویسنده» اثر «وودی آلن»

کتاب های پیشنهادی

سفارش خود را از ۱۴ فروردین می‌توانید ثبت کنید