بابا گوریو

نویسنده: انوره دو بالزاک

بابا گوریو یکی از شاهکارهای مسلم ادبیات جهان به شمار می‌رود، و در ترجمه آن سعی شده است که تا سرحد امکان حق مطلب ادا شود و ترجمه با اصل کم وبیش همپایه باشد. با این همه تأثیر سبک خاص بالزاک که روی هم شتابزده و ناهموار است و گاه با کنایه‌های بسیار دقیق ترصیع یافته و گاه بسیار ساده و روان و ہی‌تکلف است، ناگزیر در متن فارسی مشهود می‌گردد. چیز دیگری که باید در نظر گرفت این است که بالزاک در آغاز همه رمان‌های خود و از جمله در آغاز بابا گوریو جزئیات محیط مادی داستان را با تفصیل روی هم ملال آوری توصیف می‌کند. علت این امر همانا اعتقاد بالزاک است که محیط مادی را در تعیین شخصیت افراد به نحو قاطعی مؤثر می‌داند. از این رو برای آنکه اعمال و رفتار قهرمانان خود را مفهوم و مستدل سازد از ذکر ناچیزترین جزئیات شهر و خانه و اتاق و لباس و قیافه آنان خودداری نمی‌کند. ولی بلافاصله پس از آن داستان با قوت و قدرت زندگی پیش می‌رود و خواننده را به دنبال می‌کشد. و این صفت مشخص آثار بالزاک است: قوت و قدرت.

صفحه ۷

بابا گوریو

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

با دنیای رامونا آشنا شوید، تا با کودکانتان آشنا شوید!

درباره‌ی مجموعه‌ی هشت‌جلدی کتاب کودک رامونا نوشته‌ی بورلی کلی‌یری

تراژدی جنایت و جنون

مروری بر نمایشنامه‌ی مکبث نوشته‌ی ویلیام شکسپیر

بانوی داستان

گلی ترقی: مروری بر زندگی و آثار

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید