کتاب بابا گوریو

نویسنده: انوره دو بالزاک

بابا گوریو یکی از شاهکارهای مسلم ادبیات جهان به شمار می‌رود، و در ترجمه آن سعی شده است که تا سرحد امکان حق مطلب ادا شود و ترجمه با اصل کم وبیش همپایه باشد. با این همه تأثیر سبک خاص بالزاک که روی هم شتابزده و ناهموار است و گاه با کنایه‌های بسیار دقیق ترصیع یافته و گاه بسیار ساده و روان و ہی‌تکلف است، ناگزیر در متن فارسی مشهود می‌گردد. چیز دیگری که باید در نظر گرفت این است که بالزاک در آغاز همه رمان‌های خود و از جمله در آغاز بابا گوریو جزئیات محیط مادی داستان را با تفصیل روی هم ملال آوری توصیف می‌کند. علت این امر همانا اعتقاد بالزاک است که محیط مادی را در تعیین شخصیت افراد به نحو قاطعی مؤثر می‌داند. از این رو برای آنکه اعمال و رفتار قهرمانان خود را مفهوم و مستدل سازد از ذکر ناچیزترین جزئیات شهر و خانه و اتاق و لباس و قیافه آنان خودداری نمی‌کند. ولی بلافاصله پس از آن داستان با قوت و قدرت زندگی پیش می‌رود و خواننده را به دنبال می‌کشد. و این صفت مشخص آثار بالزاک است: قوت و قدرت.

صفحه ۷

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب بابا گوریو

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

«نَه»‌ترسیدن

مروری بر کتاب قدرت بی‌قدرتان نوشته‌ی واتسلاف هاول

صداقتِ به زنجیرکشیده

مروری بر نمایشنامه‌ی شاه‌لیر نوشته‌ی ویلیام شکسپیر

پروست بودن

مارسل پروست: مروری بر زندگی و آثار

کتاب های پیشنهادی