کتاب ایده عالی مستدام: چگونه ایده های ماندگار بسازیم

نویسنده: چیپ هیث دن هیث

دوست یکی از دوسـتان ما به‌خاطر نوع کارش، زیاد مسافرت می‌رود. بگذارید او را دیوید بنامیم. دیویــد به‌تازگــی برای شرکت در جلسۀ مهمی با مشتریانش به آتالنتیک سیتی رفته بود. او که بعد از جلســه چند ســاعتی تا پرواز وقت داشــت، برای استراحت به کافه رفت. دیوید در افکار خودش غرق بود که فردی نزدیکش شد و پیشنهاد داد تا با هم قهوه‌ای بنوشند و گپی بزنند. او با اینکه متعجب شده بود پذیرفت. غریبه به ســمت پیشخوان رفت و با دو فنجان قهوه بازگشت، یکی برای خودش و یکی برای او. دیوید تشــکر کرد و آن را نوشید. این آخرین چیزی بود که او به یاد می‌آورد. ً آخرین چیزی بود که دیوید، قبل از اینکه گیج این تقریبا و منگ، درازکش در وان حمام هتل و غوطهور در یخ بیدار شود، به‌خاطر می‌آورد.

صفحه ۱۵


معرفی کتاب ایده عالی مستدام نوشته‌ی چیپ هیث و دن هیث

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب ایده عالی مستدام: چگونه ایده های ماندگار بسازیم

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

ناگفته‌های سرزمین زیتون

مروری بر کتاب چیزی برای از دست دادن ندارید جز جان‌هایتان

مضحکه‌ای از جنگ

مروری بر نمایشنامه‌ی سرباز شکلاتی نوشته‌ی جرج برنارد شاو

با من به خورشید سلام کن

مروری بر کتاب سلام بر خورشید نوشته‌ی پونار آسوبار و ساغر پاشایی

کتاب های پیشنهادی