کتاب اضطراب منزلت

نویسنده: آلن دو باتن

در ادامه می‌آید که هر چقدر تعداد کسانی که هم‌تراز خود می‌پنداریم و خودمان را با آن‌ها مقایسه می کنیم بیشتر باشد، آدم‌های بیشتری داریم تا به آن‌ها حسادت کنیم . اگر انقلاب‌های سیاسی و مصرفی قرن هجدهم و نوزدهم منجر به تشویش روانی شدند حتی با این که به طور گسترده‌ای وضعیت مادی بشریت را بهبود بخشیدند، دلیلش آرمان غیرعادی و جدیدی بود که همه چیز بر پایۀ آن استوار بود: عقیده‌ای راستین به برابری ذاتی تمام انسان‌ها و قدرت نامحدود هر انسان در دستیابی به هرچیزی. در بیشتر طول تاریخ تصوری مخالف حکم فرما بوده است: نابرابری و کم توقعی هم طبیعی بوده و هم خردمندانه. فقط تعداد خیلی اندکی از مردم در آرزوی ثروت و برآوردن خواسته‌هایشان بوده‌اند اکثریت به خوبی می‌دانسته‌اند که محکوم به استثمار و تسلیم هستند.

صفحه 45 


متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب اضطراب منزلت

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

من انتخاب می‌کنم، پس هستم!

مروری بر کتاب شهربانو نوشته‌ی محمد حسن شهسواری

بهترین قصه گو برنده است

بخشی از کتاب «بهترین قصه گو برنده است» اثر آنت سیمونز

عشق، شغل، فلسفه سه چیزی است که در زندگی اهمیت دارد

مروری بر زندگی و آثار آلن دوباتن

کتاب های پیشنهادی