کتاب آوای کوهستان

نویسنده: یاسوناری كاواباتا

آیا دختری که در خواب دیده بود تجسمی از کی کوکونبود، یا جایگزینش؟ آیا ملاحظات اخلاقی هر طور که بود راه‌شان را به درون خواب او هم باز کرده بودند؟ آیا این او نبود که اندام آن دختر را به جای اندام کی کوکو به عاریت گرفته بود تا جسم آن دختر را همچون پوششی بر تن ناخوشایندی گناه کام جویی از جسم کی کوکو بپوشاند. آیا با این کار گل سرشت کی کوکو را در قالب دختری نازیباتر نریخته بود؟

آیا اگر لجام امیالش گسیخته می‌شد، اگر می‌توانست زندگی‌اش را از نو بسازد، مگر دلش نمی‌خواست به کی کوکو باکرہ، کی کوکو قبـل از ازدواج با شوئیچی عشق بورزد؟

افزودن به پاکت خرید 235,000 تومان

کتاب آوای کوهستان

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

کتاب احساس شناسی!

معرفی کوتاه کتاب کودک قیافه‌های بامزه نوشته‌ی نیکولا اسمی

قلمی که از تبعید می‌نوشت

دوبراوکا اوگرشیچ: مروری بر زندگی و آثار

شهر و دیوارهای نامطمئن آن

معرفی کتاب شهر و دیوارهای نامطمئن آن، جدیدترین کتاب هاروکی موراکامی

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید 235,000 تومان