یوهان ولفگانگ فون گوته

آثار یوهان ولفگانگ فون گوته

گوته نه تنها یک شاعر و نویسنده ی با استعداد بلکه اولین روشنفکر شناخته شده آلمان نیز به حساب می آمد. به لطف زندگی طولانی او و صنعت بی مرز روشن فکری، در طی مجموعه ای از جنبش ها و فراز و نشیب ها در تاریخ ادبی این کشور، او یکی از مهم ترین چهره های تاریخ اروپا باقی ماند. گوته یکی از مهم ترین نویسندگان جهان و از بنیان گذاران سبک نوشتاری رمانتیسیسم است، اما او علاوه بر نویسندگی، به نقاشی، سیاست، فلسفه و انسان شناسی نیز علاقه زیادی داشت. با خواندن آثار ادبی گوته می توانید وارد دنیایی پراز پیچ و خم ورازآلود این نویسنده بزرگ شوید.

کتاب‌ها
مطالب مرتبط