نیل گراسمن

آثار نیل گراسمن

نیل گراسمن نویسنده و دارای دکترای تاریخ و فلسفه علم از دانشگاه ایندیانا است. علایق خاص او اسپینوزا، عرفان و معرفت شناسی و پژوهش های فراروان شناختی است.

کتاب‌ها