فریدریش نیچه

آثار فریدریش نیچه

فریدریش ویلهلم نیچه (Friedrich Nietzsche) تاریخ 15 اکتبر 1844 درآلمان متولد شد.او منتقد ، آهنگساز ، شاعر ، نویسنده است که آثار وی تأثیر عمیقی در تاریخ فکری مدرن داشته .وی پیش از روی آوردن به فلسفه  کار خود را به عنوان یک فیلسوف کلاسیک آغاز کرد. نیچه جوانترین فردی است که کرسی استادی فلسفه کلاسیک دانشگاه بازل را در اختیار داشت . او در سن 44 سالگی دچار فروپاشی فکری و از دست دادن کامل توانایی های ذهنی خود شد.پس از مرگ وی ، خواهرش الیزابت مسئول و ویراستار نسخه های خطی نیچه شد. او نوشته های منتشرنشده او را متناسب با ایدئولوژی فرا ملی گرایی آلمانی خود ویرایش کرد در حالی که نیچه صریحاً مخالف یهودستیزی و ملی گرایی بود . از طریق نسخه های منتشر شده توسط خواهرش آثار نیچه با فاشیسم و ​​نازیسم همراه است . دانشمندان قرن بیستم این تفاسیر را مورد اعتراض قرار دادند و به زودی نسخه های اصلاح شده نوشته های وی در دسترس قرار گرفت. اندیشه نیچه محبوبیت تازه ای یافت و از آن پس اندیشه های او تأثیر زیادی بر اندیشمندان قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم در فلسفه ، هنر ، ادبیات ، روانشناسی ، سیاست و فرهنگ عامه گذاشت.

کتاب‌ها