صادق چوبک

آثار صادق چوبک

صادق چوبک از نویسندگانی است که  اهمیت او از یک اثر فراتر رفته است و به یکی از وزنه‌های تاریخ ادبیات معاصر تبدیل شده است. آثار او توسط منتقدان به نامی هم‌چون حسین پاینده، رضا براهنی، محمدعلی سپانلو، علی‌اکبر کسمایی و دیگر بزرگان ادبیات نقد شده‌ است و جامعه‌ی ادبی صادق چوبک را در کنار صادق هدایت و بزرگ علوی از پیشگامان داستان‌نویسی نوین در ایران می‌دانند. صادق چوبک با زبان انگلیسی آشنا بود و در ترجمه نیز دستی داشت. شعر معروف کلاغ از ادگار آلن پو را ترجمه کرده است و ردپای تاثیر از سبک داستان‌نویسی پو در آثار او دیده می‌شود. رضا براهنی قصه‌های صادق چوبک را «تلفیقی از تکنیک داستان‌نویسی ادگار آلن پو و تکنینک داستان‌های کوتاه قرن نوزده روسیه» می‌داند.

کتاب‌ها
مطالب مرتبط