زیگموند لنتس

آثار زیگموند لنتس

زیگفرید لنتس از سال ۱۹۵۱ نویسنده ای آزاد است که در هامبورگ زندگی می کند. از همین سال وارد گروه ۴۷ شد. گروه ۴۷ گروهی ادبی بود که در سال ۱۹۴۷ دو سال پس از جنگ به همت چند نویسنده ی بزرگ آلمان به وجود آمد. مهم ترین نقش در شکل گرفتن این گروه بر عهده ی هانس ورنر ریشتر بود. این گروه برنامه ی خاصی نداشت. فقط به لحاظ تجربه ی دوران تلخ اختناق فاشیستی و جنگ وحشتناک جهانی دوم گرایشی سیاسی انتقادی و ضد جنگ داشت. هر سال در پاییز جلسه ی سالانه برگزار می‌کرد که در آن به خواندن و نقد و بررسی آثار نویسندگان عضو پرداخته می‌شد. بیشتر داستان نویسان شاعران و نمایشنامه نویسان بزرگ آلمان بعد از جنگ در این گروه عضویت داشتند.

کتاب‌ها