زهرا صالحی زاده

آثار زهرا صالحی زاده

زهرا صالحی راد در سال 1362  متولد شد. او نویسنده و ویرایشگر رمان های فارسی است. کتاب دو جلدی "نبردهای تاریخ ساز"،"خونخواران تاریخ" و "خانم !فردا کوچ است " از جمله آثار اوست. 


کتاب‌ها
مطالب مرتبط