رولو می

آثار رولو می

رولو می (۱۹۰۹ - ۱۹۹۴) (Rollo May)، روانکاو اگزیستانسیال آمریکایی، مفاهیم روانشناسی انسان‌گرایانه و بنیان‌گذاری بر معنویت را ترویج کرد.

کتاب‌ها
مطالب مرتبط