روح انگیز شریفیان

آثار روح انگیز شریفیان

روح انگیز شریفیان نویسنده و مترجم معاصر است او تحصیلات خود را در اتریش گذرانده است، اولین رمان روح انگیز شریفیان چه کسی باور می کند، رستم جایزه ادبی گلشیری را در سال ۱۳۸۲ کسب کرده است.

کتاب‌ها