روبرتو بولانیو

آثار روبرتو بولانیو

روبرتو بولانیو که خود را بیشتر شاعر میدانست تا داستان نویس، در دهه ی پنجم و آخر زندگی صرفاً به این دلیل که در برابر آینده ی مالی خانواده اش احساس مسئولیت می‌کرد به داستان نویسی روی آورد اما همین دوره ی کوتاه بود که نامش را بر سر زبان‌ها انداخت و شهرتی جهانی برایش رقم زد. کارآگاهان وحشی و ۲۶۶۶، از مطرح ترین رمان هایش جوایز ادبی مهمی همچون «جایزه ی رومولو گلگوز» و جایزه ی ملی حلقه ی منتقدین کتاب را برایش به ارمغان آوردند. بولانیو متولد شیلی بود اما از آنجا که با نویسندگان هم وطن هم عصرش سر سازگاری نداشت، بیشتر عمر را در رفت و آمد میان مکزیک و اسپانیا گذراند با این حال منتقد نیویورک تایمز او را مهم ترین صدای ادبی معاصر آمریکای لاتین» نامیده است.
متن فوق از کتاب گورهای گاوچران برداشت شده است.

کتاب‌ها
مطالب مرتبط