دیوید اولریچ

آثار دیوید اولریچ

دیوید اولریش(David Olson Ulrich) در سال  1953 درشهر کوچک الی ، نوادا  آمریکا متولد شد.او استاد تجارت دانشگاه راس است. وی به عنوان نویسنده،سخنران و مشاوره مدیریت نیز فعالیت می کند

اولریش با همکارانش بیش از 30 کتاب در حوزه منابع انسانی نوشته است."باز آفرینی سازمان ها"،"دگرگونی منابع انسانی" از آثار تالیفی اوست.

کتاب‌ها