دشیل همت

آثار دشیل همت

دشیل همت (Samuel Dashiell Hammett) (۱۸۹۴ - ۱۹۶۱) نویسنده آمریکایی رمان‌های جنایی بود.

کتاب‌ها