خالد حسینی

آثار خالد حسینی

اگر از علاقه‌مندان حوزه‌ی روایت هستید و جرایان‌های داستان‌نویسی معاصر را دنبال می‌کنید، خالد حسینی برایتان نامی است آشنا. در مجموع و در یک کلام آ‌نچه خواننده را شیفته‌ی داستان‌های او می‌کند، یک عنصر بارز و شاخص در آثار اوست: قدرتی ستودنی در به تصویر کشیدن صادقانه، شفاف و صمیمانه‌ی احساس آدمی؛ همین و بس. خالد حسینی تا مغز استخوان شما را با شخصیت‌های قصه‌هایش همراه و همدل می‌کند و آن "درد مشترک" میان خالق و مخاطب اثر ادبی که همانا اصل اساسی شکل‌گیری آفرینش ادبی است، جان‌مایه‌ی داستان‌های اوست.

کتاب‌ها
مطالب مرتبط