جاناتان فرنزن

آثار جاناتان فرنزن

نخستین رمان جاناتان فرنزن، «شهر بیست و هفتم» که ۱۹۸۸ منتشر شد، در سنت لوئیسی خیالی می گذرد. این رمان شهری آخرالزمانی را تصویر می کند که جمعیت غالبش را مهاجران خاور دور تشکیل می دهد و نیروهای پلیس برای ارعاب رقبای سیاسیِ رییس قدرت طلب اداره ی پلیس بی محابا دست به خشونت می زنند. رمان دوم فرنزن، جنبش شدید که ۱۹۹۲ منتشر شد، براساس تجربه ی دوران کاری مؤلف در حوزه ی زلزله شناسی شکل گرفت. داستان در بوستون می گذرد و قصه پیرامون متخصصی زلزله شناس در دانشگاه هاروارد می چرخد که رابطه ای بین زلزله های غیرقابل توجیه و ضایعات شیمیایی کشف می‌کند. وی همچنین برنده جوایزی همچون کمک هزینه گوگنهایم و جایزه کتاب ملی شده است. رمان «اصلاحات» او نیز توانست جایزه بهترین رمان روزنامه نیویورک تایمز را از آن خود کند. او از معدود نویسندگان معاصر است که تصویرش روی جلد مجله تایم چاپ شده است.

کتاب‌ها
مطالب مرتبط