انوره دو بالزاک

آثار انوره دو بالزاک

اونوره دو بالزاک، نویسنده ی شهیر فرانسه متولد شهر تور در ۲۰ مه ۱۷۹۹، رمان نویس نمایش نامه نویس منتقد ادبی و هنری روزنامه نگار رساله پرداز نظری و چاپ خانه دار با بیش از نود رمان و داستان کوتاه و بلند که از سالهای ۱۸۲۹ تا ۱۸۵۵ در طی سی سال حیات ادبی تحت عنوان کمدی انسانی نگاشته در این سده ی آغازین قرن بیست و یکم نیز همچنان نویسنده ای مطرح، یکه و پرخواننده است. بالزاک که به حق پدر رئالیسم فرانسه نام گرفته است مضامین گوناگونی را بن مایه ی داستانهایش قرار میدهد از زمان فلسفی شاهکار گم نام گرفته تا زمان تخیلی چرم ساغری و رمان شاعرانه ی زنبق دره اما آنچه بیش از همه رمانهای بالزاک را پیشرو و برجسته میکند رئالیسم معرکه ی اوست؛ رئالیسمی مکاشفه گر که اندیشه ی پرتوان و خلاقيت لايزال ادبی او را اعتلا می‌بخشد

کتاب‌ها