احمد یوسف زاده

آثار احمد یوسف زاده

احمد یوسف زاده متولد 6 مرداد 1344 در کرمان است.او هم اکنون مدیر کل امور فرهنگی دانشگاه شهید باهنر کرمان است."اردوگاه اطفال" و "آن بیست و سه نفر" از کتاب های این نویسنده است.

کتاب‌ها