آنا کلیبورن

آثار آنا کلیبورن

آنا کلیبورن (Anna Claybourne) نویسنده کتاب‌های کودکان مقیم ادینبورو، اسکاتلند است. او کتاب‌هایی درباره علوم و آزمایش‌های علمی، طبیعت و جانوران وحشی، هنر و صنایع دستی، شکسپیر و موضوعات دیگر، همچنین کتاب‌های تصویری و بازگویی افسانه‌ها و افسانه‌ها می‌نویسد.

مقالات