لیلی گلستان

ترجمه‌های لیلی گلستان

لیلی گلستان مترجم و نویسنده ایرانی از جمله افرادی است که موفق شد فعل خواستن را صرف کند. وی برای رسیدن به اهداف خود، با تمام توان جنگید و با ناامیدی، تبعیض‌های جنسیتی، سنگ‌اندازی‌های مختلف و... مبارزه کرد. او در نهایت به خواسته‌هایش جامه‌ی عمل پوشاند و توانست توانایی‌های یک بانوی ایرانی را به همگان ثابت کند. لیلی گلستان از جمله افرادی است که به واسطه‌ی ارتباط نزدیک با بزرگان ادبیات و هنر و استفاده از تجربیات آنان، توانست برای خود هویتی مستقل خلق کند و به عنوان یک زن موفق ایرانی شناخته شود. کتاب قصه‌ها و افسانه‌ها، کتاب اوندین، کتاب مردی با کبوتر و کتاب یونانیت و آخرین قرن قبل از بشر از جمله آثار ترجمه شده توسط لیلی گلستان هستند.

کتاب‌ها
مطالب مرتبط