سامگیس زندی

ترجمه‌های سامگیس زندی

سامگیس زندی متولد ۱۳۳۹ و مترجم زبان‌های هلندی و دانمارکی است. از این مترجم پیشتر ترجمه رمان‌های «اندوه بلژیک» نوشته «هوگو کلاوس»، و «فرشته ساز» نوشته «استفان برایس در نشر آموت منتشر شده است.

کتاب‌ها