کارنامه

نشر کارنامه

محمد زهرایی از سال‌های ابتداییِ دهه ۱۳۷۰ نشر کارنامه را راه‌اندازی کرد که حاصل آن برخی از شاخص‌ترین کتاب‌های تاریخ نشر به‌شمار می‌رود. «حافظ به سعی سایه» تألیف هوشنگ ابتهاج، «خواب آشفته نفت» و «شرح فصوص‌الحکم» هر دو تألیف دکتر محمدعلی موحد و «قبله عالم، ناصرالدین شاه قاجار» و «پادشاهی ایران» نوشته عباس امانت از مهم‌ترین کتاب‌های نشر کارنامه با مدیریت او بود. اما شاید مشهورترین کتاب نشر کارنامه کتاب «مستطاب آشپزی، از سیر تا پیاز» نوشته نجف دریابندری با همکاری همسرش فهیمه راستکار باشد. این کتابِ ممتاز آشپزیِ دوجلدی به فاصله‌ای کوتاه، به مهم‌ترین کتاب آشپزی ایران تبدیل شد و با وجود قیمت بالایش، نزدیک‌ به ۳۰ بار تجدید چاپ شده‌است.

کتاب‌ها
مطالب مرتبط